Syrjäytymisvapaa Espoo - Kunnallisvaalit 2021

Olen ehdolla vuoden 2021 kunnallisvaaleissa Vasemmistoliiton listalta.

Minulle seuraavan neljän vuoden aikana tärkeintä on se, että Espoossa ollaan valmiita oppivelvollisuuden laajentumiseen ja että Espoossa mahdollisimman moni nuori pysyy yhteiskunnassa mukana. Nuoren perhetausta ei saa olla määrävä tekijä siinä, miten nuori pärjää.

Erityisen tärkeää minulle on myös ruohonjuuritason demokratia. Ihmisen hyvinvoinnille on oleellista, että tämä voi vaikuttaa merkityksellisesti lähiympäristöönsä. Kunnat ovatkin se tärkein kenttä suoran demokratian kehittämiselle.

Myös ympäristöasiat ovat minulla korkealla prioriteettilistalla. Espoon pitää satsata vihreisiin ratkaisuihin suosimalla kaikessa kilpailutuksessa ja investoinneissa vihreitä vaihtoehtoja. Espoo on yksi Suomen vauraimpia kuntia ja täten Espoolla onkin varaa satsata ekologisiin vaihtoehtoihin. Julkisen liikenteen kehittäminen on yksi hyvä tapa tehdä kaupungista ekologisempi.

Suomen kunnallisvero on keskimäärin noin 20%. Espoon nykyinen kunnallisvero on 18%, mutta Espoo on kerännyt merkittävän velkataakan edeltäneen vuosikymmenen aikana. Jos tärkeät investoinnit ja tulevaisuuteen satsaaminen on veroprosentista kiinni, Espoolla on varaa lievään veroprosentin nostoon. Tämä ei ole kuitenkaan automaattisesti välttämätöntä.

Espoon pitää myös omalta osaltaan investoida työllisyyteen. PK-yritykset ovat Suomessa suurin työllistäjä ja PK-yrityksiin investoitu raha pysyy todennäköisemmin paikallisessa taloudessa kuin suuryritysten investointituet. Olisikin hyvä tukea pienyrittäjien, startup-yritysten ja keskisuurten yritysten kasvumahdollisuuksia.

Koska Vasemmistoliitolla on viime valtuustokausina ollut hyvin pieni määrä edustajia, en pysty lupaamaan minkään ajamani muutoksen menevän läpi. Lupaan kuitenkin tuoda seuraavat asiat esille kunnanvaltuustossa tai tehdä niistä aloitteen, jos tulen valituksi:

Alaikäisten nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja työttömien työnhakijoiden liikuntamahdollisuuksia tuetaan tarjoamalla liikuntaseteleitä/liikuntapasseja.

Espoo ehdottaa pääkaupunkiseudun maksuttoman joukkoliikenteen kokeilua esimerkiksi yhdeksi kuukaudeksi.

Kilpailutus-, hankinta- ja investointiohjeistuksissa edellytetään ympäristötekijöiden huomioimista silloin kun se on mahdollista.

Espoo edistää suoraa demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista kokeilemalla kaupunginosavaltuustoja. Näille annetaan kohtuullinen budjetointi ja mahdollisuus vaikuttaa paikallisiin kaava-, infra- ja puistoratkaisuihin.

Pienten yritysten kasvua tuetaan maksamalla yritykselle tukea yrityksen kahdesta ensimmäisestä palkkauksesta. Tuki maksetaan ensimmäisen työvuoden aikana, olettaen että työsopimus pysyy voimassa. Tuen suuruus on lähimmän työehtosopimuksen määrittelemä minimipalkka kolmelta kuukaudelta, olettaen täysiaikaisen työsopimuksen.

Comments powered by Talkyard.